μαύρη γραφή

πλέγματα φύσης

εσωτερικοί και εξωτερικοί ορίζοντες

ροές φωτός

σχέδια ιδεών

στο βάθος του ορίου

Ίχνος ύπαρξης

τόπο ανάλλυση

Η σκόνη του επισκέπτη

Χρώματα χαρτογράφησης

άμπελος

τοπία ψυχικής ενδοχώρας

εφήμερες μορφές

τοπία