Μια σύγκρουση μεταξύ γης και ουρανού σε ενα στιγμιαίο η διαρκή ορίζοντα.

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, μικτή τεχνική σε καμβά, 30x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2016, μικτή τεχνική σε καμβά, 30x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2016, μικτή τεχνική σε καμβά, 30x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, μικτή τεχνική σε καμβά, 30x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, μικτή τεχνική σε καμβά, 30x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, μικτή τεχνική σε καμβά, 30x60 cm