Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση φυτού” 2016, ακρυλικό σε καμβά, 100x150 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση φυτού” 2016, ακρυλικό σε χαρτί, 57x77 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση φυτού” 2016, ακρυλικό σε χαρτί, 57x77 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση φυτού” 2016, ακρυλικό σε χαρτί, 57x77 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση φυτού” 2016, ακρυλικό σε χαρτί, 57x77 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση φυτού” 2016, ακρυλικό σε χαρτί, 57x77 cm