Βασιλική Σαγκιώτη “Σχέδιο” 2015, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Σχέδιο” 2015, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Σχέδιο” 2015, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Σχέδιο” 2015, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Σχέδιο” 2015, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Σχέδιο” 2015, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm