Ένα τοπίο από ψηλά γίνεται σημεία και γραμμές, ενώ μικροσκοπικά το κύτταρο εμφανίζεται ως τοπίο

Μαρλίτση Ξένια

Βασιλική Σαγκιώτη “Από ψηλά” 2016, μικτή τεχνική σε χαρτί, 56x77 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, μελάνι σε χαρτί, 56x76 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, μελάνι σε χαρτί, 56x76 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, μελάνι σε χαρτί, 100x70 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, μελάνι σε χαρτί, 100x70 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Από ψηλά” 2016, μικτή τεχνική σε χαρτί, 100x70 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Από ψηλά” 2016, μικτή τεχνική σε χαρτί, 100x70 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Από ψηλά” 2016, μικτή τεχνική σε χαρτί, 100x70 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Από ψηλά” 2016, μικτή τεχνική σε χαρτί, 100x70 cm