Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 84x29cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 10x23 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 15x20 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x20 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 20x30 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εικονογράφιση” 2010, μαρκαδόρος σε ριζόχαρτο, 87x21 cm