Η έννοια του χώρου περιβάλει τον άνθρωπο 

Καντίνσκι

Βασιλική Σαγκιώτη “Βροχή” 2004, λάδι σε καμβά, 30x40 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Εφήμερες μορφές” 2000, λάδι σε καμβά, 35x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Λουόμενη” 2000, λάδι σε καμβά, 35x25 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 1994, λάδι σε καμβά, 120x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Αγκαλία” 2003, λάδι σε καμβά, 40x70 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Λουόμενοι” 2005, λάδι σε ριζόχαρτο, 21x30 cm