Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2003, μικτή τεχνική σε χαρτοκαμβά, 30x19 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2005, λάδι σε ριζόχαρτο, 16x21 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2001, λάδι σε καμβά, 100x120 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2002, λάδι σε καμβά, 46x48 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2003, μικτή τεχνική σε χαρτοκαμβά, 22x18 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2001, λάδι σε καμβά, 100x120 cm