"Όλο το βάρος του σώματος μου το αποθέτω στη γη
Τα μάτια μου ζουν εκεί ψηλά μέσα στο φως που πάλλεται "

Πωλ Βαλερύ

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2015, μικτή τεχνική σε καμβά, 40x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2015, μικτή τεχνική σε καμβά, 40x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2015, μικτή τεχνική σε καμβά, 40x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2015, μικτή τεχνική σε καμβά, 40x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2015, μικτή τεχνική σε καμβά, 50x40 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2015, μικτή τεχνική σε καμβά, 50x40 cm