«Μια απίστευτη προσπάθεια του φυτού να καταλάβει το χώρο αυτοσχεδιάζοντας ένα όνειρο διακλαδώσεων».

Paul Valery

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση” 2018, Έργο χώρου, οργανική ύλη, 190x150 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Χαρτογράφηση τοπίο του νού” 2017, Γλυπτό, οργανική ύλη, 100x100 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Αντικατοπτρισμός” 2018, Έργο χώρου, οργανική ύλη, 95x120 cm