Φύλλα πυκνά με λάμψη Αλκυόνας

Σου Σι 960-1276

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, Γλυπτό, οργανική ύλη, 80x18 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, Γλυπτό, οργανική ύλη, 74x13 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ορίζοντας” 2018, Γλυπτό, οργανική ύλη, 100x15 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Ύδωρ Ροή” 2018, Γλυπτό, οργανική ύλη, 130x30 cm