Dense leaves in Alkyonas’ shine

Su Shi 960-1276

Vasiliki Sagkioti “Horizon” 2018, Sculpture, organic matter, 80x18 cm

Vasiliki Sagkioti “Horizon” 2018, Sculpture, organic matter, 74x13 cm

Vasiliki Sagkioti “Horizon” 2018, Sculpture, organic matter, 100x15 cm

Vasiliki Sagkioti “Horizon” 2018, Sculpture, organic matter, 130x30 cm