Βασιλική Σαγκιώτη “Άμπελος” 2007, λάδι σε καμβά, 100x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Άμπελος” 2007, λάδι σε καμβά, 50x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Άμπελος” 2007, λάδι σε καμβά, 50x50 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Άμπελος” 2007, λάδι σε καμβά, 100x60 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Άμπελος” 2007, λάδι σε καμβά, 30x40 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Άμπελος” 2007, λάδι σε καμβά, 24x32 cm