Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, λάδι σε καμβά, 30x40 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, λάδι σε καμβά, 30x40 cm

Βασιλική Σαγκιώτη “Τοπίο” 2016, λάδι σε καμβά, 46x48 cm